top of page

Rehabiliteringsopphold

Kommunen innvilger 6 ukers opphold for innbyggere som trenger rehabilitering i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven. Søker må være bosatt i kommunen, ha en stabil helsetilstand og ferdig medisinsk utredet.

Samtlige av følgende kriterier skal være oppfylt:

  • Søker har hatt et funksjonsfall/-tap som følge av akutt inntruffet sykdom/skade i løpet av siste 6 måneder. *

  • Søker har behov for Helse- og omsorgstjenester og har vedtak på tjenester i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven.

  • Søker har ønske om å gjenvinne og/eller styrke tapte/svekkede funksjoner.

  • Søker er motivert for egen innsats og vil være med på å utarbeide mål for rehabiliteringen.

*Du har også anledning til å søke om rehabiliteringsopphold etter et betydelig funksjonsfall som følge av akutt sykdom/skade for mer enn 6 måneder siden, dersom du fortsatt har omfattende vedtak på helse og omsorgstjenester i form av opphold i heldøgnsinstitusjon (sykehjem eller omsorgsbolig) eller har vedtak på BPA.

Hva koster Rehabiliteringsopphold med vedtak?

  • Flybillett t/r Gardemoen – Alicante avhengig av sesongpris
    (NOK 2.500 – NOK 7.000)

  • Egen reiseforsikring

  • Døgnpris, kost og losji på CAN/Altea 185,-

Hvordan søke om Rehabiliteringsopphold?

Du finner mer informasjon på kommunens hjemmeside:
Opphold i Altea, Spania | Bærum kommune (baerum.kommune.no), inkludert søknadsskjema, men du kan også henvende deg direkte til

Tildelingskontoret:

Telefon: 67 50 40 50

Telefontid: 09:00 – 11:00 og 12:00 – 14:00 (mandag – fredag)

bottom of page