top of page

Varmtvannsbasseng

Det er mange fordeler med å trene i et varmtvannsbasseng. Treningsformen styrker både kondisjon og balanse, samtidig som den gir minst mulig belastning på ledd. CAN har bassengtrening med instruktør mandag til fredag samt er det mulighet for å komme i åpent basseng daglig. Bassenget holder en temperatur på ca. 33 grader. Brukere med inkontinensproblemer eller åpne sår får av hygieneårsaker dessverre ikke benytte bassenget.

 Rehabilitening Altea Centro Asistencial Nouego "CAN" Baerum kommune.
 Rehabilitening Altea Centro Asistencial Nouego "CAN" Baerum kommune.
 Rehabilitening Altea Centro Asistencial Nouego "CAN" Baerum kommune.
 Rehabilitening Altea Centro Asistencial Nouego "CAN" Baerum kommune.
SPISESTUE
bottom of page