top of page

Can

VELKOMMEN TIL CAN!  STEDET FOR TRENING OG LIVSGLEDE!

CAN eies av Bærum kommune og alle som bor i kommunen har rett til å søke om treningsopphold hos oss.  Vi setter ingen aldersbegrensninger nedover eller oppover.  Det viktigste er at du er motivert for trening og ønsker å benytte deg av våre tilbud.

Standardoppholdet er på 6 uker, men tildelingskontoret kan gi vedtak om kortere eller lengre opphold.

 

HVILKE BRUKERGRUPPER PASSER CAN FOR?

-  Brukere med behov for etterbehandling etter alle former for kirurgiske inngrep.

-  Brukere med diagnoser knyttet til Parkinson, KOLS, rygg/hofte/knær-problematikk, reumatiske lidelser, hjertelidelser.

-  Slagpasienter i stabil fase

-  Brukere med behov for livsstilsendring - vektreduksjon

-  Brukere med kroniske smerter - mestringsbehov

-  Sykemeldte som ønsker seg raskere tilbake i arbeid

-  Brukere med generell alderdomssvekkelse, men som ønsker å gjøre noe aktivt for å få en bedre alderdom

HVILKE BRUKERGRUPPER PASSER CAN IKKE FOR?

-  Brukere med alkohol/rusproblemer

-  Brukere med ustabil psykisk lidelse

-  Brukere med store og/eller kroniske sår

-  Bruker med demensproblematikk

-  Brukere som ikke er ferdig medisinsk utredet

-  Brukere som ennå ikke har fått tilpasset proteser

Alle brukere trenger imidlertid legeattest på at de kan fly uten risiko for helsefarlige situasjoner.

HVA ER PRISEN?

Du betaler direkte til Bærum kommune kostnader knyttet til  flybillett, utvidet reiseforsikring samt egenandel pr. døgn for opphold i institusjon.  Tildelingskontoret kan gi deg ytterligere informasjon om dette.

I tillegg kommer utgifter til lommepenger, utflukter m.m.

Pårørende kan være med under hele eller deler av oppholdet.  De betaler direkte til CAN for kost og losji på samme rom som bruker samt tilgang til alle treningsfasiliteter, kulturarrangementer og utflukter.  Prisen er pr. tiden 50 euro /døgn.

HVA INNGÅR I PRISEN?

-  Ledsagertjeneste til og fra Spania av kompetent personale

-  Enerom med eget bad og WC samt egen terrasse.  Rommene er utstyrt med TV, kjøleskap og safe.  

-  Rommene er tilrettelagt for bevegelseshemmede.

-  Døgnbemanning med sykepleier på alle vakter

-  Tilsynslege

-  Sykehustilbud dersom nødvendig

DU FÅR TILBUD OM:

-  Oppfølging av egen hovedkontakt under oppholdet.

-  Hjelp til å utarbeide treningsplan og gjennomføre denne

-  Tilgang til fellestreninger og eventuelt individuell trening

-  Veiledning i forhold til kosthold

-  Spanskkurs og andre foredrag

-  Aktiviteter inne på CAN og ute

-  Kulturelle aktiviteter

-  Utflukter

-  Kirketjeneste

For følgende tilbud betales egenandel/full pris:

-  Utflukter

-  Frisør

-  Fotpleie

-  Velvære - massasje - skjønnhetssalong

Vi har herved gleden av a ønske deg som bor i Bærum kommune hjertelig velkommen til Centro Asistencial Noruego (CAN) i Altea, Spania.  CAN er stedt for deg som ønsker trening og rehabilitering i et varmere klima, der også riktig kosthold, kulturelle opplevelser og flotte utflukter gir en positiv ramme rundt oppholdet!
 Rehabilitening Altea Centro Asistencial Nouego "CAN" Baerum kommune.
 Rehabilitening Altea Centro Asistencial Nouego "CAN" Baerum kommune.
 Rehabilitening Altea Centro Asistencial Nouego "CAN" Baerum kommune.
 Rehabilitening Altea Centro Asistencial Nouego "CAN" Baerum kommune.
Besøk oss på vår Facebook-side!

 

Ta kontakt for mer informasjon:
bottom of page