top of page

Helsefremmende opphold

Kommunen tilbyr 3 eller 6 ukers helsefremmende opphold uten legeerklæring for innbyggere som er bosatt i kommunen.
 

Et eller flere av følgende kriterier skal være oppfylt:

Søker må være motivert for egen innsats i trening og aktivitet samt benytte seg av treningstilbudene på CAN for å:

  • Oppnå en positiv helsemessig effekt

  • Vedlikeholde funksjoner

  • Styrke svekkede funksjoner eller gjenvinne tapte funksjoner

Hva koster Helsefremmende opphold?

  • Flybillett t/r Gardemoen Alicante avhengig av sesongpris
    (NOK 2.500 – NOK 7.000)

  • Egen reiseforsikring (gjelder alle søkere)

  • Døgnpris, kost og losji på CAN/Altea for 3 ukers opphold: NOK 800,-

  • Døgnpris, kost og losji på CAN/Altea for 6 ukers opphold: NOK 600,-

 


Hvordan søke om Helsefremmende opphold?
Du finner mer informasjon på kommunens hjemmeside:
Opphold i Altea, Spania | Bærum kommune (baerum.kommune.no), inkludert søknadsskjema, men du kan også henvende deg direkte til

Tildelingskontoret:
Telefon: 67 50 40 50
Telefontid: 09:00 – 11:00 og 12:00 – 14:00 (mandag – fredag)

bottom of page