top of page

CAN eies av Bærum kommune og alle som bor i kommunen har rett til å søke om opphold hos oss. Vi setter ingen aldersbegrensninger nedover eller oppover. Det viktigste er at du er motivert for trening og ønsker å benytte deg av våre tilbud.

 

Hvilke brukergruppe passer CAN for?

 • Bruker med muskel- og skjelettlidelser

 • Brukere med neurologiske diagnoser som Parkinson, MS og hjerneslag i stabil fase

 • Brukere med lunge- og hjertelidelser

 • Brukere med behov for etterbehandling etter alle former for kirurgiske inngrep

 • Brukere med behov for livsstilsendring - vektreduksjon

 • Brukere med kroniske smerter - mestringsbehov

 • Sykemeldte som ønsker seg raskere tilbake i arbeid

 • Brukere med generell alderdomssvekkelse, men som ønsker å gjøre noe aktivt for å få en bedre alderdom

Hvilke brukergruppe passer CAN ikke for?

 • Brukere med alkohol/rusproblemer

 • Brukere med ustabil psykisk lidelse

 • Brukere med store og/eller kroniske sår

 • Bruker med demensproblematikk

 • Brukere som ikke er ferdig medisinsk utredet

 • Brukere som ennå ikke har fått tilpasset proteser

Hva er prisen?

Du betaler direkte til Bærum kommune kostnader knyttet til flybillett samt egenandel pr. døgn for enten rehabiliteringsopphold eller helsefremmendeopphold. Se mer informasjon om de to ulike oppholdene under fanen HER SØKER DU OM PLASS eller ta direkte kontakt med tildelingskontoret. I tillegg kommer utgifter til lommepenger, utflukter m.m.

 

Pårørende kan være med under hele eller deler av oppholdet. De betaler direkte til CAN for kost og losji. Pårørende har tilgang til alle gruppetreninger, treningsfasiliteter, kulturarrangementer og utflukter. 

Hva inngår i ett opphold på CAN?

 • Ledsagertjeneste til og fra Spania av kompetent personale

 • Enerom med bad og WC samt egen terrasse

 • Frokost- og lunsjbuffet samt middag servert ved bordet

 • Individuell oppfølging av fysio- og/eller ergoterapeut under hele oppholdet

 • Individuell oppfølging av hovedkontakt

 • Individuelt utarbeidet treningsprogram av fysioterapeut

 • Ulike gruppetreninger som balansetrening, fellestrim, bassengtrening m.m.

 • Veiledning i forhold til kosthold ved behov

 • Ukentlige faglige kurs/foredrag samt spanskkurs

 • Døgnbemanning med sykepleier på alle vakter

 • Trimturer i nærområdet

 • Kulturelle aktiviteter

 • Tilsynslege

 • Sykehustilbud dersom nødvendig

For følgende tilbud betales egenandel/full pris:

 • Utflukter

 • Frisør

 • Fotpleie

 • Velvære - massasje - skjønnhetssalong

Personal

Personalgruppen på CAN består av sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeut, aktivitører, hjelpepleiere samt ernæringskonsulent.

I sum utgjør våre ansatte et kompetent tverrfaglig team som ser dine behov, ressurser og muligheter. Vil du CAN vi!

bottom of page