Vil du CAN Vi

Personalgruppen pa CAN består av aktivitører, hjelpepleiere, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter samt ernæringskonsulent.  Kjøkken og renhold betjenes av egne bedrifter vi samarbeider med.

I sum utgjør våre ansatte et kompetent tverrfaglig team som ser dine behov, ressurser og muligheter!  

Vi benytter moderne arbeidsmetoder og måler og dokumenterer din fremgang!

Besøk oss på vår Facebook-side!

 

Ta kontakt for mer informasjon: